1. Αρχική σελίδα
  2. Ερευνα
  3. Διεπιστημονικά ερευνητικά δίκτυα

Διεπιστημονικά ερευνητικά δίκτυα

Εκτός από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, η συγκέντρωση των ερευνητικών πλεονεκτημάτων των οκτώ εταίρων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Τεχνολογίας EUt +, ενισχύει τη συμμαχία, δημιουργεί νέες συνεργίες και οδηγεί σε ποιοτική βελτίωση της έρευνας που επικεντρώνεται κυρίως στην ανθρώπινη τεχνολογία. Η δικτύωση ερευνητικών εργαστηρίων ανοίγει νέες τεχνικές λύσεις, συμπληρώνοντας και επεκτείνοντας την υπάρχουσα τεχνογνωσία.

To Eut+ βασίζεται σε:

  • Μια κοινή στρατηγική βασισμένη στα πλεονεκτήματα κάθε εταίρου
  • Ένας κοινός χάρτης ικανότητας έρευνας
  • Τη δημιουργία ενός ισχυρού θεματικού δικτύου
  • Δημιουργία κοινών ερευνητικών ιδρυμάτων EUt +
  • Κινητικότητα και τακτικές φυσικές επαφές μεταξύ ερευνητών