1. Αρχική σελίδα
  2. Ερευνα
  3. Εγκάρσια έρευνα και κοινωνικές προκλήσεις

Εγκάρσια έρευνα για κοινωνικές προκλήσεις

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας EUt + επιδιώκει να διατυπώσει τις ερευνητικές του δραστηριότητες προκειμένου να ανταποκριθεί επαρκώς στις σημερινές κοινωνικές προκλήσεις όπως η αλλαγή του κλίματος, η εξέλιξη της κινητικότητας, οι πηγές ενέργειας και η διαχείρισή τους. Η ιδέα είναι να προωθηθεί η εγκάρσια και διεπιστημονική έρευνα στο πλαίσιο Μεταπτυχιακών Σπουδών, πανεπιστημιακών ερευνητικών σχολών.

Για να μπορέσουν οι ερευνητές να επιτύχουν αυτόν τον στόχο, το EUt +:

  • Συνδέει τα εθνικά εργαστήρια στα ευρωπαϊκά δίκτυα με σκοπό την ενίσχυση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη ολιστικών προσεγγίσεων
  • διεξάγει μια εις βάθος ανάλυση της ευθυγράμμισης της έρευνας των εταίρων της EUt + με σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, προκειμένου να εντοπίσει τις κύριες ευκαιρίες ανάπτυξης για την κοινοπραξία και την προστιθέμενη αξία για την κοινωνία
  • Δημιουργεί το Ινστιτούτο Ερευνών EUt + για τις προκλήσεις αυτές
  • συνδέει συγκεκριμένες ερευνητικές δραστηριότητες σε ένα δεδομένο θέμα για τη δημιουργία ευρωπαϊκών εργαστηρίων
  • ενοποιεί τα ευρωπαϊκά εργαστήρια μέσω δικτύων υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων συνδεδεμένων συνεργατών, τοπικών οικοσυστημάτων και παγκόσμιων συνεργασιών