1. Αρχική σελίδα
  2. Εκπαίδευση

Εκπαίδευση EUt+

Η μελέτη στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Το EUt + είναι μια αποφασιστική εμπειρία στη ζωή όλων των φοιτητών και των σπουδαστών. Παρέχει τα πρακτικά και θεωρητικά θεμέλια που απαιτούνται για την πλοήγηση σε ένα περίπλοκο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον, έναν πολύτιμο βαθμό για την αγορά εργασίας, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συνομηλίκων, πνευματική και πολιτιστική περιέργεια, ανοιχτό πνεύμα και αξίες πολιτών.

8 πανεπιστημιουπόλεις, 1 πανεπιστήμιο, 1 δίπλωμα

Το Ευρωπαϊκό δίπλωμα Intercampus in Engineering και το κοινό πρόγραμμα σπουδών υπό κατασκευή αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του EUt +. Η εναρμόνιση θα πραγματοποιηθεί προοδευτικά σε όλα τα επίπεδα (Bachelor, Master, PhD) και θα καλύψει όλους τους τομείς σπουδών: δίκτυα και τηλεπικοινωνίες, μηχανολογία, υλικά, πληροφοριακά συστήματα, βιώσιμη ανάπτυξη, αρχιτεκτονική ...

Ένα κοινό εργαστήριο για παιδαγωγική έρευνα και μάθηση με επίκεντρο τον σπουδαστή

Το ELaRa, το "Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Έρευνας Εκπαιδευτικής Δράσης και Μαθησιακής Μάθησης" αναπτύσσει παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες σε κοινότητες πρακτικής και γνώσης. Το EUt + σχεδιάζεται ως ένα σύνολο FabLab, προετοιμάζοντας τους σπουδαστές για τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος.

Κοινές πλατφόρμες μάθησης βασισμένες σε προγράμματα

Εκτός από τη φυσική κινητικότητα, η εικονική κινητικότητα αποτελεί σημαντική πτυχή του προγράμματος σπουδών EUt + μέσω:

  • τη συγκέντρωση ηλεκτρονικών ενοτήτων για τους σπουδαστές στη μάθηση και την κατάρτιση, οι οποίες τους επιτρέπουν να αξιοποιούν πιστώσεις ECTS
  • TELANTO, μια πλατφόρμα δικτύωσης για σπουδαστές και καθηγητές για τη σύσταση ευρωπαϊκών ομάδων ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που προτείνονται από τις εταιρείες.
  • την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού κέντρου δεδομένων που βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκή κλίμακα αφιερωμένο στην εκμάθηση του cloud computing και του web