1. Αρχική σελίδα
  2. Εκπαίδευση

Ακαδημαϊκοί

Οι σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας EUt + είναι μια καθοριστική εμπειρία στη ζωή όλων των φοιτητών και των σπουδαστών. Τους παρέχει τα πρακτικά και θεωρητικά θεμέλια που απαιτούνται για την πλοήγηση τους σε ένα περίπλοκο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ένα αναγνωρισμένο προσόν για την αγορά εργασίας, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συμφοιτητών, πνευματική και πολιτιστική περιέργεια, ανοιχτό πνεύμα και πολιτικές αξίες.

8 πανεπιστημιουπόλεις, 1 πανεπιστήμιο, 1 δίπλωμα

Το Ευρωπαϊκό δίπλωμα Intercampus in Engineering και το υπό κατασκευή κοινό πρόγραμμα σπουδών αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του EUt +. Η εναρμόνιση θα πραγματοποιηθεί προοδευτικά σε όλα τα επίπεδα (Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό) και θα καλύψει όλα τα πεδία σπουδών: δίκτυα και τηλεπικοινωνίες, μηχανολογία, υλικά, πληροφοριακά συστήματα, βιώσιμη ανάπτυξη, αρχιτεκτονική .

Ένα κοινό εργαστήριο για παιδαγωγική έρευνα και μάθηση με επίκεντρο τον σπουδαστή

Το ELaRa, το "Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Έρευνας Εκπαιδευτικής Δράσης και Μαθητοκεντρικής Μάθησης" αναπτύσσει παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες σε κοινότητες πρακτικής και γνώσης. Το EUt + σχεδιάζεται ως ένα σύνολο FabLab, προετοιμάζοντας τους σπουδαστές για τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος.

Κοινές πλατφόρμες μάθησης βασισμένες σε προγράμματα

Εκτός από τη φυσική κινητικότητα, η εικονική κινητικότητα αποτελεί σημαντική πτυχή του προγράμματος σπουδών του EUt + μέσω:

  • Της συγκέντρωσης ηλεκτρονικών ενοτήτων για τους σπουδαστές στη μάθηση και την κατάρτιση, οι οποίες τους επιτρέπουν να αξιοποιούν πιστώσεις ECTS
  • TELANTO, μια πλατφόρμα δικτύωσης για σπουδαστές και καθηγητές για τη σύσταση ευρωπαϊκών ομάδων ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που προτείνονται από τις εταιρείες.
  • την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού κέντρου δεδομένων που βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκή κλίμακα αφοσιωμένο στην εκμάθηση του υπολογιστικού νέφους και του παγκόσμιου ιστού