1. Αρχική σελίδα
  2. Ερευνα
  3. Εργαστήριο ECT +

ECT Lab + - Εργαστήριο «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Τεχνολογία»

Το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Πολιτισμού και Τεχνολογίας, ECT Lab +, αποτελεί βασική συνιστώσα του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου.

Διεπιστημονικότητα για την κατανόηση της τεχνολογίας

Το ECT Lab +, ως διεπιστημονική συνεργατική δομή, διεξάγει πρωτοπόρα έρευνα και σε βάθος διερεύνηση της φύσης και της λειτουργίας της τεχνολογίας. Στόχος του είναι να αποσαφηνίσει και να προωθήσει ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό μοντέλο γύρω από την τεχνολογία ενώ ταυτόχρονα θα βοηθήσει τα νομικά και ρυθμιστικά πλαίσια να εξελιχθούν σε σχετική κατεύθυνση.

Ερευνητικές αποστολές

Μετά την επίσημη σύστασή του στις 4 Φεβρουαρίου 2020, οι αποστολές του ECT Lab + είναι:

  • Να προωθήσει τη δια-πολυεπιστημονικότητα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
  • Ολοκλήρωση της έρευνας για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις κοινωνικές επιστήμες στη γενική έρευνα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
  • Δημιουργία κρίσιμης μάζας στην έρευνα στον τομέα των τεχνών, των ανθρωπιστικών επιστημών και των κοινωνικών επιστημών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πανεπιστημίου.