1. Αρχική σελίδα
  2. Ερευνα

Έρευνα EUt+

Η έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου EUt + εστιάζει στην αειφόρο ανάπτυξη, τα κοινωνικά θέματα, τις ευρωπαϊκές και περιφερειακές προτεραιότητες  και περιλαμβάνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην ποικιλομορφία τους.

Ως τοπικά και τεχνολογικά πανεπιστήμια, τα μέλη του Eut+ είναι βαθιά ενσωματωμένα και αγκυροβολημένα στις περιοχές τους. Έτσι, η έρευνα στο Eut+ ευθυγραμμίζεται με τις τοπικές προτεραιότητες, τα κοινωνικο-οικονομικά οικοσυστήματα των περιφερειών και των επιχειρήσεων τους