1. Αρχική σελίδα
  2. Ερευνα

Έρευνα EUt+

Η έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου EUt + είναι πολύ δραστήρια στους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης, των κοινωνικών θεμάτων, των ευρωπαϊκών και περιφερειακών προτεραιοτήτων και της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων στην ποικιλομορφία τους.

Χάρη στη συμμετοχή και την αγκυροβόληση στα εδάφη, ως τοπικά και τεχνολογικά πανεπιστήμια, οι δραστηριότητες έρευνας και διάδοσης της EUt + ευθυγραμμίζονται με τις περιφερειακές προτεραιότητες, τα κοινωνικοοικονομικά οικοσυστήματα των λεκανών απορροής και των επιχειρήσεων.