1. Αρχική σελίδα
  2. Οραμα

Όραμα EUt+

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας EUt + είναι χτισμένο γύρω από ένα κοινό όραμα, έναν κεντρικό πυλώνα "Σκέψου πρώτα τον άνθρωπο" από τον οποίο προέρχονται οι ακόλουθες αρχές:

 
  • Η τεχνολογία είναι πρωτίστως ανθρώπινη

Η τεχνολογία είναι κάτι περισσότερο από ένα σύνολο τεχνικών ή εφαρμοσμένων επιστημών. Είναι η βασική μας ανθρώπινη ικανότητα να εκφράζουμε, να σκεφτόμαστε και να κατανοούμε τον κόσμο μέσω αντικειμένων. Υπό αυτή την έννοια, είναι μια κινητήρια δύναμη της ανθρώπινης προόδου όπου συναντιούνται οι τέχνες και η επιστήμη. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες βρίσκονται στο επίκεντρο του προγράμματος σπουδών EUt +, προκειμένου να διαμορφώσουν μηχανικούς και τεχνικούς που γνωρίζουν παγκόσμια ζητήματα αλλά και τεχνολογικά υπεύθυνους πολίτες.

  • Η πολυμορφία και η πολυγλωσσία ως ευκαιρία

Έχοντας πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η ακαδημαϊκή κινητικότητα και το πρόγραμμα Erasmus αποτελούν ευκαιρία και πρόκληση, το EUt + στοχεύει να εξασφαλίσει ότι κάθε σπουδαστής αισθάνεται οικεία σε όλες τις πανεπιστημιουπόλεις της συμμαχίας και μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα από τη μια χώρα στην άλλη. Οι ενσωματωμένες τεχνολογίες επιτρέπουν την πρώτη έκθεση στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, προκειμένου να ξεπεραστούν τα ψυχολογικά, οικονομικά και φυσικά εμπόδια.

  • Ένα περιεκτικό πανεπιστήμιο

Βασιζόμενη στις αρχές της δικαιοσύνης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, η EUt + δεσμεύεται να παρέχει σε κάθε σπουδαστή τα απαραίτητα μέσα για να επιτύχει τις απαραίτητες απαιτήσεις και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του στις ευρωπαϊκές πανεπιστημιουπόλεις.