1. Αρχική σελίδα
  2. Οραμα

Όραμα

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας EUt + είναι χτισμένο γύρω από ένα κοινό όραμα, έναν κεντρικό πυλώνα "Σκέψου πρώτα τον άνθρωπο" από τον οποίο προέρχονται οι ακόλουθες αρχές:

  • Η τεχνολογία είναι πρωτίστως ανθρώπινη

Η τεχνολογία είναι κάτι περισσότερο από ένα σύνολο τεχνικών ή εφαρμοσμένων επιστημών. Είναι η βασική μας ανθρώπινη ικανότητα να εκφράζουμε, να σκεφτόμαστε και να κατανοούμε τον κόσμο μέσω αντικειμένων. Υπό αυτή την έννοια, είναι μια μηχανή ανθρώπινης προόδου όπου συναντιούνται οι τέχνες και η επιστήμη. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες βρίσκονται στο επίκεντρο του προγράμματος σπουδών του EUt +, προκειμένου να διαμορφώσουν μηχανικούς και τεχνικούς οι οποίοι είναι ενήμεροι για παγκόσμια ζητήματα αλλά και τεχνολογικά υπεύθυνους πολίτες.

  • Η πολυμορφία και η πολυγλωσσία ως ευκαιρία

Στόχος του Eut+ στοχεύει να διασφαλίσει ότι κάθε φοιτητής θα αισθάνεται οικεία σε όλες τις πανεπιστημιουπόλεις της συμμαχίας και θα μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα από τη μια χώρα στην άλλη. Οι τεχνολογίες εμβύθισης επιτρέπουν μια πρώτη έκθεση στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, προκειμένου να ξεπεραστούν τα ψυχολογικά, οικονομικά και φυσικά εμπόδια

  • Ένα περιεκτικό πανεπιστήμιο

Βασιζόμενο στις αρχές της δικαιοσύνης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, το EUt + δεσμεύεται να παρέχει σε κάθε σπουδαστή τα απαραίτητα μέσα για να επιτύχει τις απαραίτητες απαιτήσεις και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του στις ευρωπαϊκές πανεπιστημιουπόλεις.