1. Начална страница
  2. ИЗСЛЕДВАНИЯ
  3. Трансдисциплинарни изследователски мрежи

Трансдисциплинарни изследователски мрежи

Освен стратегията за интелигентна специализация, EUt + ще укрепва съюза, като създава нови взаимодействия и води до качествено подобрение на научните изследвания, насочени предимно към човешките технологии. Мрежата на изследователски лаборатории отваря нови технически решения чрез допълване и разширяване на съществуващия опит.

EUt + разчита на:

  • Обща стратегия, основана на силните страни на всеки партньор
  • Споделена карта на изследователската компетентност
  • Създаване на силна тематична мрежа
  • Създаване на общи EUt + изследователски институти
  • Мобилност и редовни персонални срещи между изследователите