1. Начална страница
  2. ВИЗИЯ

ВИЗИЯ

Европейският технологичен университет EUt + е изграден около обща визия, чийто основен стълб е „Мисли първо за човека“, от който са изведени следните принципи:

  • Технологията е преди всичко човешка

Технологията е повече от набор от техники или приложни науки. Това е нашата основна човешка способност да изразяваме, мислим и разбираме света чрез артефакти. В този смисъл тя е двигател на човешкия прогрес, където се срещат изкуствата и науката. Човешките науки са в основата на учебната програма на EUt +, за да формират инженери и техници, които са запознати с глобалните проблеми, но и технологично отговорни граждани.

  • Разнообразие и многоезичие като възможност

Добре осъзнавайки, че академичната мобилност и програмата „Еразъм“ са възможност и предизвикателство, EUt + цели да гарантира, че всеки студент се чувства като у дома си във всички кампуси на съюза и може свободно да се мести от една страна в друга. Общите технологии позволяват първо изграждане на мултикултурната среда, за да се преодолеят психологическите, икономическите и физическите бариери.

  • Приобщаващ университет

Основан на принципите на справедливост, зачитане на правата на човека и европейското гражданство, EUt + се ангажира да осигури на всеки студент необходимите ресурси, за да постигне необходимите изисквания и да реализира потенциала си в европейските кампуси.