1. Начална страница
  2. ИЗСЛЕДВАНИЯ

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Изследванията, проведени в рамките на Европейския технологичен университет ще бъдат много активни в областта на устойчивото развитие, обществените въпроси, европейските и регионални приоритети и ще включват всички заинтересовани страни в тяхното многообразие.

Благодарение на участието на териториите, като местни и така и технологични университети, дейностите по проучване и разпространение на EUt + са в съответствие с регионалните приоритети, социално-икономическите екосистеми на техните зони и предприятия.