Studijas Eiropas Tehnoloģiju universitātē EUt + ir izšķiroša pieredze visu studentu un izglītojamo dzīvē. Tas viņiem nodrošina praktiskos un teorētiskos pamatus, kas nepieciešami, lai pārvietotos sarežģītā un mainīgā vidē, ir vērtīgs grāds darba tirgum, Eiropas vienaudžu tīkls, intelektuālā un kultūras zinātkāre, atvērtība un pilsoniskās vērtības.

8 pilsētiņas, 1 universitāte, 1 diploms

Eiropas Intercampus diploms inženierzinātnēs un kopīgā izstrādājamā studiju programma ir EUt + pamats. Harmonizācija notiks pakāpeniski visos līmeņos (bakalaura, maģistra, PhD) un aptvers visas studiju jomas: tīkli un telekomunikācijas, mašīnbūve, materiāli, informācijas sistēmas, ilgtspējīga attīstība, arhitektūra…

Kopīga pedagoģisko pētījumu un uz studentiem orientētu mācību laboratorija

ELaRa, “Eiropas izglītības darbības pētījumu un studentu centrētas mācīšanās laboratorija”, izstrādā prakses un zināšanu kopienas balstītas pedagoģijas. EUt + ir iecerēts kā FabLab kopumā, sagatavojot studentus lielajiem nākotnes izaicinājumiem.

Kopīgas uz projektiem balstītas mācību platformas

Papildus fiziskajai mobilitātei virtuālā mobilitāte ir svarīgs EUt + programmas aspekts, izmantojot:

  • tiešsaistes moduļu apvienošana studentiem mācībās un apmācībā, kas viņiem ļauj gūt labumu no ECTS kredītpunktiem
  • TELANTO, tīkla platforma studentiem un profesoriem, lai veidotu Eiropas komandas, kas spēj risināt uzņēmumu piedāvātās problēmas.
  • izglītības datu centra izvietošana, kas pašlaik tiek ieviests Eiropas mērogā un kas paredzēts mākoņdatošanas un tīmekļa apgūšanai;