1. Subsol
  2. Cercetare

Cercetare

Cercetareadin cadrul Universității Europene de Tehnologie, EUt + este orientată pe dezvoltarea durabilă, problemele societății, prioritățile europene și regionale și implică toate părțile interesate.

Activitățile de cercetare și diseminare ale EUt + sunt în conformitate cu prioritățile regionale, ecosistemele socio-economice ale zonelor de captare și ale întreprinderilor din aceste zone.