1. Начална страница
  2. ИЗСЛЕДВАНИЯ
  3. ECT Lab+

ECT Lab+ - Труд "Europäische Kultur und Technologie"

Европейската лаборатория за култура и технологии, ECT Lab +, е ключов компонент на Европейския технологичен университет.

Трансдисциплинарност за разбиране на технологиите

ECT Lab +, като трансдисциплинарна структура за сътрудничество, провежда авангардни изследвания и задълбочени проучвания в областта на модерните технологии. Целта й е да изясни и популяризира европейски модел за технологиите, като същевременно помага правните и регулаторните рамки да се развият в съответната посока.

Изследователски мисии

След официалното си създаване на 4 февруари 2020 г., мисиите на ECT Lab + са:

  • Насърчаване на транс / мултидисциплинарността в рамките на Европейския университет
  • Интегриране на научните изследвания в областта на хуманитарните и социалните науки в цялостното изследване на Европейския университет
  • Създаване на критична маса в научните изследвания в областта на изкуствата, хуманитарните и социалните науки в рамките на Европейския университет.