Eiropas Kultūras un tehnoloģijas laboratorija, ECT Lab +, ir galvenā Eiropas Tehnoloģiju universitātes sastāvdaļa.

Transdisciplinaritāte tehnoloģiju izpratnei

ECT Lab + kā starpnozaru sadarbības struktūra veic progresīvus pētījumus un padziļinātus pētījumus par tehnoloģijas būtību un funkcijām. Tās mērķis ir noskaidrot un popularizēt īpašu Eiropas modeli tehnoloģiju jomā, vienlaikus palīdzot tiesiskajam un normatīvajam regulējumam attīstīties attiecīgajā virzienā.

Zinātniskā misija

Pēc oficiālas izveidošanas 2020. gada 4. februārī ECT Lab + misijas ir:

  • Veicināt trans / daudznozaru disciplīnu Eiropas Universitātē
  • Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu integrēšana kopējā Eiropas Universitātes pētniecībā
  • Izveidot kritisko masu mākslas, humanitāro un sociālo zinātņu pētniecībā Eiropas universitātē.