1. Kājene
  2. Pētījumi

Pētījumi EUt+

Pētījums, kas veikts Eiropas Tehnoloģiju universitātes ietvaros, EUt + ir ļoti aktīvs ilgtspējīgas attīstības mērķu, sabiedrības jautājumu, Eiropas un reģionālo prioritāšu mērķu sasniegšanā un visu dažādības iesaistīšanā.

Pateicoties līdzdalībai un noenkurošanai teritorijās, kā vietējām un tehnoloģiskām universitātēm, EUt + pētniecības un izplatīšanas pasākumi atbilst reģionālajām prioritātēm, to sateces baseinu un uzņēmumu sociālekonomiskajām ekosistēmām.