1. Pagina principala
  2. Cercetare
  3. Rețele de cercetare transdisciplinare

Rețele de cercetare transdisciplinare

Punerea în comun a punctelor forte de cercetare ale celor opt parteneri ai Universității Europene de Tehnologie EUt+ in domeniul cercetărilor inteligente consolidează alianța, creează noi sinergii și conduce la o îmbunătățire calitativă a cercetării, axate în principal pe tehnologia centrată pe om. Rețeaua laboratoarelor de cercetare deschide noi soluții tehnice prin completarea și extinderea expertizei existente.

Link-uri :
  • O strategie comună bazată pe punctele forte ale fiecărui partener
  • O hartă comună a competențelor de cercetare
  • Crearea unei rețele tematice puternice
  • Crearea de institute comune de cercetare EUt +
  • Mobilitate și întâlniri fizice regulate între cercetători