Papildus viedās specializācijas stratēģijai, apvienojot Eiropas Tehnoloģiju universitātes EUt + astoņu partneru pētniecības stiprās puses, tiek stiprināta alianse, radīta jauna sinerģija un panākti kvalitatīvi uzlabojumi pētījumos, kas galvenokārt vērsti uz cilvēku tehnoloģijām. Pētniecības laboratoriju tīkla izveidošana paver jaunus tehniskos risinājumus, papildinot un paplašinot esošo kompetenci.

Bija + saites uz:

  • Kopīga stratēģija, kuras pamatā ir katra partnera stiprās puses
  • Kopīga pētniecības kompetences karte
  • Spēcīga tematiskā tīkla izveidošana
  • kopēju EUt + pētniecības institūtu izveidošana
  • Pētnieku mobilitāte un regulāras fiziskas tikšanās