Eiropas Tehnoloģiju universitāte EUt + cenšas formulēt savus pētniecības pasākumus, lai atbilstoši reaģētu uz aktuālām sabiedrības problēmām, piemēram, klimata pārmaiņām, mobilitātes attīstību, enerģijas avotiem un to pārvaldību. Ideja ir veicināt transversālu un starpdisciplināru pētniecību absolventu skolās, universitāšu pētniecības skolās.

Lai pētnieki varētu sasniegt šo mērķi, EUt +:

  • savieno valstu laboratorijas Eiropas tīklos, lai stiprinātu esošās aktivitātes, izplatītu labāko praksi un izstrādātu holistiskas pieejas ...
  • veic padziļinātu analīzi par EUt + partneru pētījumu saskaņošanu ar galvenajiem sabiedrības izaicinājumiem, lai identificētu konsorcija galvenās izaugsmes iespējas un pievienoto vērtību sabiedrībai
  • izveido EUt + pētniecības institūtu šo problēmu risināšanai
  • sasaista konkrētus pētniecības pasākumus noteiktā tēmā, veidojot Eiropas laboratorijas
  • apvieno Eiropas laboratorijas, izmantojot atbalsta tīklus, ieskaitot iesaistītos sadarbības partnerus, vietējās ekosistēmas un globālās partnerības