Eiropas Tehnoloģiju universitāte EUt + ir balstīta uz kopēju redzējumu, centrālo pīlāru "Vispirms domāt par cilvēku", no kura izriet šādi principi:

  • Tehnoloģija, pirmkārt, ir cilvēciska

Tehnoloģija ir kas vairāk par paņēmienu vai lietišķo zinātņu kopumu. Tā ir mūsu būtiskā cilvēka spēja paust, domāt un izprast pasauli, izmantojot artefaktus. Šajā ziņā tā ir cilvēka progresa dzinējspēks, kur satiekas māksla un zinātne. Humanitārās zinātnes ir EUt + mācību programmas pamatā, lai veidotu inženierus un tehniķus, kuri zina globālos jautājumus, bet ir arī tehnoloģiski atbildīgi iedzīvotāji.

  • Daudzveidība un daudzvalodība kā iespēja

Labi apzinoties, ka akadēmiskā mobilitāte un Erasmus programma ir gan izdevība, gan izaicinājums, EUt + mērķis ir nodrošināt, ka katrs students jūtas kā mājās visos alianses pilsētiņās un var brīvi pārvietoties no vienas valsts uz otru. Iedziļinošās tehnoloģijas ļauj pirmo reizi pakļauties daudzkultūru videi, lai pārvarētu psiholoģiskos, ekonomiskos un fiziskos šķēršļus.

  • Iekļaujoša universitāte

EUt +, kura pamatā ir taisnīguma, cilvēktiesību ievērošanas un Eiropas pilsonības principi, ir apņēmusies nodrošināt katram studentam nepieciešamos resursus, lai sasniegtu nepieciešamās prasības un realizētu savu potenciālu visā Eiropas pilsētiņā.