European University of Technology

Подкрепена инициатива

Мисия

Като технологичен университет, нашата мисия е преди всичко да служим на обществото. Европа изисква висококачествено образование за различни групи от хора, за които образованието развива талантите, превръщайки ги в способност за действие и реакция, за експериментиране и творчество, за предвиждане и преобразуване. Ние даваме възможност на нашите студенти да станат технологично грамотни професионалисти и европейски граждани. Ние гарантираме, че те са така добре квалифицирани, че да имат ползотворна роля в обществото, като осъзнават по-широките резултати от технологичното развитие, както и своята отговорност към глобалните предизвикателства. Всеки, независимо от произхода си, трябва да има възможност да учи и да успява в нашия университет.

Нашето разбиране е, че при европейските изследвания ръководна роля трябва да играе отчитането на разнообразните нужди на нашите региони и осъзнаването на глобалните предизвикателства на нашето време, така че те да могат да окажат истинско влияние върху живота на хората. Ние създаваме знания, пряко свързани с икономическите, научните и политическите приоритети на съответните региони и в синергия помежду си.

Европа призовава да изградим университети, дълбоко интегрирани в социално-икономическата тъкан на нашия континент. Работейки в тясна връзка с обществени и частни, местни и многонационални институции и компании, ние споделяме нашите знания и ноу-хау за създаване на стойност, продукти и услуги за всички. Ние сме европейски университет, локализиран във всеки от нашите региони и глобално свързан. Нашето социокултурно, езиково, научно, екологично, икономическо и териториално разнообразие увеличава ефекта от нашия конкретен подход „отдолу нагоре" в подкрепа на нашите региони, държави и Европа като цяло.

Горди сме да направим пряко, измеримо въздействие.