European University of Technology

Подкрепена инициатива

Мисия

Като технологичен университет, нашата мисия е преди всичко да служим на обществото. Европа изисква висококачествено образование за различни групи от хора, за които образованието развива талантите, превръщайки ги в способност за действие и реакция, за експериментиране и творчество, за предвиждане и преобразуване. Ние даваме възможност на нашите студенти да станат технологично грамотни професионалисти и европейски граждани. Ние гарантираме, че те са така добре квалифицирани, че да имат ползотворна роля в обществото, като осъзнават по-широките резултати от технологичното развитие, както и своята отговорност към глобалните предизвикателства. Всеки, независимо от произхода си, трябва да има възможност да учи и да успява в нашия университет.

Нашето разбиране е, че при европейските изследвания ръководна роля трябва да играе отчитането на разнообразните нужди на нашите региони и осъзнаването на глобалните предизвикателства на нашето време, така че те да могат да окажат истинско влияние върху живота на хората. Ние създаваме знания, пряко свързани с икономическите, научните и политическите приоритети на съответните региони и в синергия помежду си.

Европа призовава да изградим университети, дълбоко интегрирани в социално-икономическата тъкан на нашия континент. Работейки в тясна връзка с обществени и частни, местни и многонационални институции и компании, ние споделяме нашите знания и ноу-хау за създаване на стойност, продукти и услуги за всички. Ние сме европейски университет, локализиран във всеки от нашите региони и глобално свързан. Нашето социокултурно, езиково, научно, екологично, икономическо и териториално разнообразие увеличава ефекта от нашия конкретен подход „отдолу нагоре" в подкрепа на нашите региони, държави и Европа като цяло.

Горди сме да направим пряко, измеримо въздействие. 

News & Events
 • 2021 IEEE 17th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing
  28 Октомври 2021
  Call for papers until June 30, 2021. The 2021 IEEE 17th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing, will be held on October 28 - 30, 2021 in Cluj-Napoca, Romania.
 • First Workshop of the EUt+ Sustainability Lab
  14 Юни 2021
  Call for abstract open as of 17th May. The first Workshop of the EUt+ Sustainability Lab will be held online on 14. - 15. June 2021.
 • TUDublin Polytechnic Summit
  02 Юни 2021
  Abstracts may be submitted up until Friday 22nd January 2021. Each year the Polytechnic Summit assembles leaders, influencers and contributors who shape the future of polytechnic education. The Polytechnic Summit provides a forum to enable opportunities for collaboration and partnerships and for participants to focus on innovation in curriculum and pedagogy, to share best practices in active and applied learning, and discuss practice-based research to enhance student learning.