European University of Technology

Atbalstīta iniciatīva

Misija

Kā Tehnoloģiju universitāte, mūsu misija, pirmkārt, ir kalpot sabiedrībai. Eiropai nepieciešama augstākās kvalitātes izglītība dažādām cilvēku grupām, kur talanti izpaužas, kā spēja rīkoties un reaģēt, eksperimentēt un izgudrot, paredzēt un pārveidot. Mēs saviem studentiem ļaujam kļūt par tehnoloģiski izglītotiem profesionāļiem un Eiropas pilsoņiem. Mēs nodrošinām viņiem nepieciešamo kvalifikāciju, lai viņi varētu būt pilnvērtīgi sabiedības locekļi, apzinoties tehnoloģiskās attīstības plašāku nozīmi un atbildību par globālām problēmām. Mūsu universitātē ikvienam ir iespēja studēt un gūt panākumus studijās, neatkarīgi no statusa, pagātnes pieredzes vai citiem faktoriem.

Eiropas pētniecībai būtu jāseko mūsu reģionu dažādajām vajadzībām, apzinoties laikmeta globālos izaicinājumus un patiesi ietekmējot cilvēku dzīves. Mēs radām zināšanas, kas ir tieši saistītas ar mūsu reģionu prioritātēm ekonomikā, zinātnē un politikā, veidojot savstarpēju sinerģiju.

Eiropa prasa, lai universitātes būtu integrētas kontinenta sociālekonomiskajā struktūrā. Strādājot ciešā sadarbībā ar valsts un privāto sektoru, vietējām un daudznacionālām iestādēm un uzņēmumiem, mēs dalāmies ar savām zināšanām un kompetencēm, lai radītu vērtības, produktus un pakalpojumus ikvienam. Mēs esam Eiropas universitāte, kas lokāli atrodas savā reģionā, bet ir globāli savienota ar ārpasauli. Mūsu sociāli kulturālā, valodu, zinātniskā, vides, ekonomiskā un teritoriālā daudzveidība palielina mūsu  pieejas efektivitāti, atbalstot reģionus, valstis un Eiropu. 

Mēs esam lepni radīt tiešu, izmērāmu ietekmi.