European University of Technology

Atbalstīta iniciatīva

Misija

Kā Tehnoloģiju universitāte, mūsu misija, pirmkārt, ir kalpot sabiedrībai. Eiropai nepieciešama augstākās kvalitātes izglītība dažādām cilvēku grupām, kur talanti izpaužas, kā spēja rīkoties un reaģēt, eksperimentēt un izgudrot, paredzēt un pārveidot. Mēs saviem studentiem ļaujam kļūt par tehnoloģiski izglītotiem profesionāļiem un Eiropas pilsoņiem. Mēs nodrošinām viņiem nepieciešamo kvalifikāciju, lai viņi varētu būt pilnvērtīgi sabiedības locekļi, apzinoties tehnoloģiskās attīstības plašāku nozīmi un atbildību par globālām problēmām. Mūsu universitātē ikvienam ir iespēja studēt un gūt panākumus studijās, neatkarīgi no statusa, pagātnes pieredzes vai citiem faktoriem.

Eiropas pētniecībai būtu jāseko mūsu reģionu dažādajām vajadzībām, apzinoties laikmeta globālos izaicinājumus un patiesi ietekmējot cilvēku dzīves. Mēs radām zināšanas, kas ir tieši saistītas ar mūsu reģionu prioritātēm ekonomikā, zinātnē un politikā, veidojot savstarpēju sinerģiju.

Eiropa prasa, lai universitātes būtu integrētas kontinenta sociālekonomiskajā struktūrā. Strādājot ciešā sadarbībā ar valsts un privāto sektoru, vietējām un daudznacionālām iestādēm un uzņēmumiem, mēs dalāmies ar savām zināšanām un kompetencēm, lai radītu vērtības, produktus un pakalpojumus ikvienam. Mēs esam Eiropas universitāte, kas lokāli atrodas savā reģionā, bet ir globāli savienota ar ārpasauli. Mūsu sociāli kulturālā, valodu, zinātniskā, vides, ekonomiskā un teritoriālā daudzveidība palielina mūsu  pieejas efektivitāti, atbalstot reģionus, valstis un Eiropu. 

Mēs esam lepni radīt tiešu, izmērāmu ietekmi.

News & Events
 • 2021 IEEE 17th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing
  ceturtdiena, 2021, 28 oktobris
  Call for papers until June 30, 2021. The 2021 IEEE 17th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing, will be held on October 28 - 30, 2021 in Cluj-Napoca, Romania.
 • First Workshop of the EUt+ Sustainability Lab
  pirmdiena, 2021, 14 jūnijs
  Call for abstract open as of 17th May. The first Workshop of the EUt+ Sustainability Lab will be held online on 14. - 15. June 2021.
 • TUDublin Polytechnic Summit
  trešdiena, 2021, 2 jūnijs
  Abstracts may be submitted up until Friday 22nd January 2021. Each year the Polytechnic Summit assembles leaders, influencers and contributors who shape the future of polytechnic education. The Polytechnic Summit provides a forum to enable opportunities for collaboration and partnerships and for participants to focus on innovation in curriculum and pedagogy, to share best practices in active and applied learning, and discuss practice-based research to enhance student learning.