European University of Technology

O inițiativă susținută

Misiunea noastră

Ca Universitate de Tehnologie, misiunea noastră este în primul rând de a ne pune în slujba societății. Europa are nevoie de educație, de cea mai înaltă calitate și pentru grupuri diverse, unde talentul se traduce în capacitatea de a acționa și reacționa, de a experimenta și inova, de a anticipa și transforma. Ne propunem ca studenții noștri să devină profesioniști în tehnologie, dar și cetățeni ai Europei ; asigurăm condițiile să devină perfect calificați, să joace un rol determinant în societate, să fie conștienți de implicațiile vaste ale dezvoltării tehnologice și de responsabilitatea lor în fața provocărilor globale. Toți studenții, indiferent de mediul din care provin, vor putea să studieze și să reușească, în universitatea noastră.

Cercetarea europeană trebuie să fie condusă de nevoile variate ale regiunilor, ca răspuns la provocările globale contemporane și capabilă să genereze efecte asupra vieții oamenilor. Creăm cunoaștere direct conectată la prioritățile economice, științifice și politice ale regiunilor din care provenim, sinergic îmbinate. 

Europa are nevoie de universități integrate în însăși țesătura socio-economică a continentului nostru. Prin colaborarea cu instituțiile și companiile publice și private, locale și multinaționale, împărtășim cunoașterea și expertiza noastră pentru a genera valoare, produse și servicii pentru toți. Suntem o universitate europeană ancorată local în fiecare din regiunile din care provenim dar și intercontectată global  Diversitatea noastră socio-culturală, lingvistică, științifică, de mediu, economică și teritorială multiplică efectele abordării noastre concrete, de la bază în sus, pentru a susține regiunile, tările și Europa însăși.

Suntem mândri să avem un impact direct și măsurabil.